išskėtrioti


išskėtrioti
išskėtrióti intr.; Ser 1. Dkš menk. sklaidant rankomis ar išsižergus išeiti: Gėrė, gėrė ir išskėtriójo kaži kur Erž. 2. ištiesti į šalis: Jis lėtai sėdasi prie stalo, išskėtrioja rankas ant rankraščių . 3. refl. išsiplėtoti: Aikštelės vidury stovėjo galingai išsiskėtriojusi vieniša senė eglė . \ skėtrioti; atskėtrioti; išskėtrioti; nuskėtrioti; paskėtrioti; parskėtrioti; razsiskėtrioti; suskėtrioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atskėtrioti — intr. sklaidant rankomis ar išsižergus ateiti: Atskėtrioja ir tas skėtra DŽ. skėtrioti; atskėtrioti; išskėtrioti; nuskėtrioti; paskėtrioti; parskėtrioti; razsiskėtrioti; suskėtrioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsisketeroti — žr. išskėtrioti 3 (refl.): Lūšnelė pairus, išsisketerojus rš. sketeroti; išsisketeroti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiskėterioti — žr. išskėtrioti 2 (refl.): Už jaujos buvo padirbtas medinis variklis su išsiskėteriojusiomis atramomis rš. skėterioti; išsiskėterioti; paskėterioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskėtroti — 1. žr. išskėtrioti 2: Pirkėjai stypinėja tarp vežimų, prisižiūrėdami į galvijus ir žingsniuodami per pardavėjų kojas, išskėtrotas žemėje rš. 2. refl. išsiplėtoti, išdrikti: Plačiai išsiskėtrojęs, išsiskėtęs, platus LL211. skėtroti; išskėtroti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskėtrioti — intr.; Ser menk. nueiti sklaidantis ar išsižergus: Kurgi jau nuskėtriosi? Šmk. Šautuvą pasėmęs, per laukus nuskėtriojo Gs. skėtrioti; atskėtrioti; išskėtrioti; nuskėtrioti; paskėtrioti; parskėtrioti; razsiskėtrioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parskėtrioti — intr. NdŽ, Dkš; Ser menk. pareiti sklaidantis ar išsižergus: Parėjo, parskėtriojo kitą rytą pusgirtis Skr. skėtrioti; atskėtrioti; išskėtrioti; nuskėtrioti; paskėtrioti; parskėtrioti; razsiskėtrioti; suskėtrioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskėtrioti — intr.; Ser 1. menk. paeiti sklaidantis ar išsižergus: A tu nepaskėtrioji greičiau! Aš čia su tavim netrepsėsiu gaidžio žingsniu Jrb. 2. refl. pamosikuoti rankomis ar pasispardyti, pasisklaidyti: Duokit mergelei pasiskėtrioti Grš. skėtrioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razsiskėtrioti — ×razsiskėtrioti (hibr.) išsikėtoti: Jonukas atsigulė razsiskėtriojęs Dv. skėtrioti; atskėtrioti; išskėtrioti; nuskėtrioti; paskėtrioti; parskėtrioti; razsiskėtrioti; suskėtrioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skėtrioti — skėtrioti, ioja, iojo, Š, DŽ, Jd, Skrd, skėtrioti, ioja, iojo NdŽ; Ser 1. intr., tr. skėsčioti, sklaidyti, mosuoti (rankomis): Nuogąstaudama ir skėtriodama rankomis, Deveikienė ėmė pasakoti viską iš eilės rš. Skėtrioja su rankom kap melnyčia Gs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskėtrioti — intr. NdŽ, DŽ1, suskėtrioti NdŽ; Ser 1. suskeryčioti, sumosikuoti: Špokas kaip įdurtas pašoka nuo lovos, suskėtrioja rankom V.Bub. 2. NdŽ grasinamai sumosikuoti. skėtrioti; atskėtrioti; išskėtrioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language